Tối hôm qua đưa con ra phi trường
Cố níu kéo thời gian mà không được!
Nhìn những bước con xa, lòng quặn thắt
Nước mắt rơi theo từng bước chân về

Con bước lên tàu, lòng mẹ tái tê
Buồn không nói, biết nói gì thêm được!
Mẹ chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt
Nghẹn trong lời, một tiếng gọi - con ơi! -

Chim đủ cánh lông, bay khắp phương trời  
Mẹ ở lại nhìn tổ buồn bỏ ngỏ
Thầm cầu nguyện: - đường chim bay nhẹ gió -
Cho chim non đừng đảo cánh rong chơi

Mong một ngày mai, mỏi cánh đường dài
Con trở lại như những ngày tuổi nhỏ
Con dấu yêu, nơi phương trời xa đó
Đừng quên là mẹ vẫn ngóng, chờ, trông!

BT 1/7/05