Rừng chiều thu lá đổ
Sương bên hồ mong manh
Ngày khuất dần theo nắng
Em vẫn chờ đợi anh

Hẹn nhau từ hôm ấy
Nắng tô thắm màu mây
Lời anh vừa trao ngỏ
Em nghe hồn ngất ngây

- Chờ anh chiều thu nhé
Hai đứa mình trong tay
Dìu nhau bên lối nhỏ
Hòa nhạc tình đắm say –

Lời anh giờ xa vắng
Như nắng chiều sắp phai
Em cúi đầu buồn bã
Đếm nước mắt u hòai

Nắng đã khuất sau đồi
Chiều lặng lờ buông rơi
Chim rừng đang thu cánh
Sao không đển anh ơi?!

Chờ anh đến bao giờ?
Em một mình chơ vơ
Chiều nay anh không đến
Em vẫn mãi đợi chờ !!

Bảo Trân