Bạn nói đúng, chuyện vào Văn Học Sử
Cũng bình thường như hai chữ "sắc không"
Quan trọng đâu mà cứ để trong lòng
Cho vướng bận một quãng đời cầm bút

Văn Học Sử, và bao điều mơ ước
Cũng chỉ là… "đề mục"  để…làm thơ
Nhớ, thương, yêu, cách trở …chuyện vẩn vơ
Cũng chỉ để thơ vui cùng bút mực  

Đem thơ góp cho người đời thưởng thức  
Có bao giờ dám gọi đó…"tài" đâu
Người làm thơ chỉ muốn góp đôi câu
Chưa dám mộng…để danh lưu thiên cổ

Thì bạn hỡi, chuyện vào Văn Học Sử
Cũng chỉ là chuyện… tưởng tượng mà thôi
Cuộc trăm năm, cho đến phút cuối đời
Mình hạnh phúc, còn thơ là bậu bạn

Bảo Trân