Sương bên hồ long lanh
Sáng dưới trăng rực rỡ
Đêm êm đềm mong manh
Lặng thinh thời điểm nhớ

Vầng trăng nào năm xưa
Soi bóng dài thương nhớ
Vầng trăng giờ trôi xa
trong sương mờ. Vội vã.

Còn riêng mình nơi đây
Ngồi tiếc vầng trăng vỡ
Hạt sương nào long lanh
Trên mắt mùa thương nhớ…

Bảo Trân