dvc


 

Meoto Iwa hay Đá Vợ Chồng là hai hòn đá ở biển Futami, thuộc thị trấn Mie, Nhật Bản.  Đá Meoto Iwa, theo cách gọi của dân địa phương, tượng trưng cho tình cảm gắn bó keo sơn của vợ chồng, hòn nhỏ là thiếp, hòn lớn là lang quân.  Nối giữa hai hòn đá là chiếc cầu Shimenawa được làm bằng giây thừng bền chặt, chiếc cầu này được thay đổi mới mỗi năm vài ba lần trong những mùa lễ hội. 


Thời điểm ngắm “Đá Vợ Chồng đẹp nhất là vào lúc bình minh của mùa hè, khi mặt trời dần nhô lên giữa hai hòn đá, trong bóng mờ ảo của đỉnh núi Phú Sĩ phía xa xa.

(Wikipedia)