Gió thổi sang mùa, hong dấu xưa:
- ngày yêu thương cũ, buổi mong chờ,  
những chiều hò hẹn xa xưa ấy -  
Ẩn hiện xa vời, như bóng mưa   

Tóc xõa buông dài nghiêng xuống vai
Em ngày xưa đó, nét trang đài
Chân sáo khua vang đường quen lối
Lời tình e ấp, dám trao ai?

Từ buổi xa trường một cuối xuân
Tha hương thấm ướt lệ phong trần
Bụi mờ che khuất trời quê cũ
Tương phùng, chẳng lẽ - mộng phù vân?

Yêu dấu ngày xưa vẫn ấp đầy
Ngàn năm hồ dễ đã tan, phai  
Sầu thương quay quắt đời ly xứ
Vẫn mộng, vẫn chờ - một thái lai.

Mai Trắng