Đã có nhiều hạt sỏi
Vướng vào chiếc giầy tôi
Chúng làm tôi đau nhói
Trong những bước chơi vơi

Đã có nhiều nước mắt
Rớt vào mảnh tình tôi
Chảy dài trong đêm tối
Thấm ướt hồn đơn côi

Đã có nhiều cay đắng
Trong hạnh phúc rối bời
Đã có nhiều giông  bão
Xoay vần kiếp nổi trôi

Đã có nhiều đêm trắng
Tôi bó gối ngồi nhìn
Đêm dật dờ khắc khỏai
Lòng hững hờ lặng thinh

Đã nhiều lần tôi ước
Phủi sạch sỏi đọa đầy
Cho tôi ngưng tiếng khóc
Trong góc đêm u hòai

 

Bảo Trân