Tìm nhau đã mấy mùa Xuân
Yêu nhau từ thuở trăng rằm hội ta
Hai bên hai hội hát nhà
Ta vào dự hội, tình xa thành gần
Em môi chỉ cắn, thanh tân
Anh ngơ ngẩn hát theo vần yêu đương   
Hội Lim quan họ vấn vương
Yếm đào hoa lý cuối đường gởi trao
Hội Xuân câu hát tìm nhau  
Tình ơi, tình cũng ngọt ngào giăng tơ…

                   *   
Xa nhau cũng bởi lệ nhà
- "Bạn vào quan họ chỉ là anh em" -
Tình riêng hai đứa một niềm
Yêu nhau nhưng biết nợ duyên không thành
Lẻ loi chim nhạn một mình
Người thương không thấy, ba sinh sao đền?
Người Nam, kẻ Bắc hai miền  
Xa nhau - trăn trở, muộn phiền, nhớ thương
Tình ơi, đành chịu dở dang
Câu ca, tiếng hát ngỡ ngàng tìm nhau
Tương phùng, hội ngộ khi nào?
Mà ba sinh phải kiếp sau tơ tình !?

                  *
Tháng Giêng về dự hội Lim
Cuối đời, cũng chỉ mong tìm gặp ai
Tình ơi, nhớ đến trọn đời
Câu ca quan họ chơi vơi kiếp này …

 

Bảo Trân