Đến thăm con với bạn hiền
Nhìn bạn mẹ lắm nỗi niềm ngại nghi
Người sao đẹp đẽ lạ kỳ
Phan An, Tống Ngọc chẳng bì được đâu
Tay đan, mắt liếc, mày trao
Nhìn con mẹ cố giữ câu thăm dò
Con cười bảo: - Mẹ chớ lo
Hai đứa thân thiết như là anh em
Buộc ràng chi những tị hiềm
Nghe lời con trẻ, chẳng nên nghi ngờ -
Mẹ ừ. Dạ rối như vò 
Lời con sao quá mập mờ, khó tin
Biết đâu là cáo, là tiên
Làm sao để rõ trắng đen bây giờ?
Tính toan, mẹ bày thế cờ
Vài hôm sẽ biết thực hư, hiện tình

Qua chừng tuần lễ thật nhanh
Con gửi đến mẹ, trần tình vài câu:
 - Chẳng dám nghi ngờ mẹ đâu
Nhưng tìm chẳng biết nơi nào mẹ ơi
Từ hôm, mẹ đến nhà chơi
Cái chảo không cánh xa khơi mịt mù -
Ngọt ngào, mẹ đáp lời thư:
-  Con yêu, mẹ cũng vô tư giải bày
Từ hôm đó tới hôm nay
Chắc bạn con chẳng ngủ ngay trên giường
Không thì hắn đã tỏ tường
Cái chảo nằm đó, đường hoàng. Mất đâu?-

Lời vàng, suy ngẫm dài lâu
Dối gian qua mặt được sao, mẹ mình

 

BT

Never lie to your mother