Thức dậy 6 giờ sáng
Mắt mở lơ tơ mơ,
leo lên xe. Đến sở
hồn vẫn cứ dật dờ

Đầu óc quay mòng mòng
Biết làm sao nên việc?
Báo cáo chất ngập bàn   
Quá ngày giao, xếp nhiếc  

Tìm cái phin café
Pha một ly đậm đặc
Uống xong một ly này
Mắt sáng trưng cái chắc  

Ôi chao, café thơm
Thêm đường vào, ngọt thiệt   
Ngon. Qủa thật là ngon
Thấy sao đời diễm tuyệt  

Uống cạn ly café
Cắm đầu làm tở mở
Café vần, việc xoay
Quay cuồng. Không kịp thở!  

Ngồi thở dốc cuối ngày
Ngẫm thấy mình…ngu thay
Nhàn hạ, sao không muốn
Hành chi, kiếp trâu cày?!

Tự bảo, thôi từ rày
Không uống café nữa
Việc quá tải, phải làm
Mãi vẫn là việc sở

Làm không hết hôm nay
Thì để qua ngày mai  
Tội gì mà hấp tấp
Làm việc đến mệt nhòai

Sở tăng giờ phụ trội  
Ta cứ làm lai rai
7 giờ, đóng máy lại
Làm thơ, chờ giờ về

Cần gì uống café!!!

Bảo Trân