Lời và trình bày: Bảo Trân

 

 

 

 

Tình như áng mây tan biến ngang trời
Vẫn trong tim em nỗi niềm đớn đau  
Nguyện cầu trời cao thấu cho lòng em
Và xin xóa tan nỗi buồn mất nhau  

Cố nhân ơi, bao lời yêu dấu
Ngày đó đã trao: 
-   mình có nhau trong đời - 
Ngàn muôn tiếng ân tình đắm say
Sao giờ như bóng mây xa vời?

Lời tình đã bay theo áng mây trời
Giữ trong tim đơn nỗi sầu cách ngăn
Đường đời từ đây chỉ riêng mình em
Tìm quên đắng cay, quên người đã xa