Bạn đã ước từ ngày xa xưa lắm
Có một ngày "Văn Học Sử" đề tên
Rồi cuộc sống quay cuồng theo năm tháng
Mơ ước ngày xưa cũng bị lãng quên.

Từ ly lọan, ta làm thân lữ thứ
Bạn quê nhà khắc khỏai tháng ngày trôi
Hai cuộc sống, hai kiếp đời trăn trở
Biết ngày nào, tìm lại được niềm vui ?

Giờ, mơ ước vẫn hòai là mơ ước
Theo bạn về tận một phương trời xa
Ta viết mãi những lời thơ dang dở
tiếc thương ai, nét chữ cứ nhạt nhòa.

Nay gom lại thơ văn ngày tháng cũ
Chép vào đây kết thành một chút duyên
HOA VÔ ƯU trang Web dành cho bạn
Để gọi là tưởng nhớ đến bạn hiền

Bảo Trân