bai truoc
 
 

“Tình cờ đọc Chuyện Chúng Mình,
em biết rằng em đã mến anh…”
Viết mấy câu thơ mà chẳng trọn
Gửi cho thần tượng của riêng mình

Dì Mai nhìn thấy, cười khẽ bảo:
-“Nhất Tuấn giờ đây lớn tuổi rồi.
Năm nay con đúng mười bẩy tuổi,
dường như anh ấy, gần… bốn mươi.”

Em ngại, định xé nát tờ thơ
màu xanh Đoàn Chuẩn, màu xanh lơ
Không hiểu tại sao rồi giữ lại
Đến nay nét chữ vẫn chưa mờ

Ừ nhỉ, em rằng em mến anh
Có chi đâu ngăn cách chúng mình
Hay là… đợi gặp anh trong mộng,
để được thì thầm - “Em mến anh…” -

                  Bảo Trân – LTM (1972)