Bai truocBai ke
 
 

 

Hỡi cô bé gục đầu bên gác trọ,
đang nghĩ gì đêm thánh lễ xa hoa
Sao cô vẫn gối đầu bên song cửa
Miệng mỉm cười mà mắt lệ vẫn sa
Cô có nghe lời kinh cầu xa vắng
Của đàn chiên trong nhạc điệu hoan ca
Cô có thấy ánh hoa đèn thắp sáng
Và muôn người đang dự lễ đăng hoa
Này cô hãy mở tung đôi cánh cửa
Nhìn xuống đường và mắt lệ thôi sa
Hãy quỳ xuống chắp đôi tay bé nhỏ
Hãy nguyện cầu những lời thật thiết tha
Lời cầu nguyện sẽ vang lên gác thánh
Theo chuông nhà thờ rộn rã ngân nga…

                           Bảo Trân (1970)