Text Box:    >>>  Xem tiếp  >>>
>

Text Box:  
Viết cho chúng ḿnh: 
Hoài Hương, Bảo Trân, Cát Tường, Thúy Ái, Nhất Khanh. 
Viết tặng thầy cô và những bạn cũ ngày xưa 
dưới mái trường có những hàng sứ trắng thật cao.
Viết cho những ngày áo trắng đă trôi xa, 
cho những buồn vui của một thuở làm học tṛ, 
của một khỏang thời gian được đặt tên là…
”một đời thương nhớ”