Copyright vuomai 2006. All rights reserved
       
                 
 
 

Đy chỉ l:
         một mảnh vườn thật b nhỏ
C những nụ hoa h mở đn cho
C thoảng hương xa ngọt ngo trong gi mới
Mời bạn gh vo
                 - tm, nhặt – một niềm vui

 

Nhung Doa Hoa Yeu

 
  Cập Nhật 3-3-2019  

 

Người lm vườn: Hươu Đảm Đang
    Người giữ vườn: Mai Trắng

Gởi một đa hoa về: maitranggialong@yahoo.com